STRONA GŁÓWNA
Niechciana ciąża... Co dalej?


Kobiety w niechcianej ciąży wybierają różne rozwiązania:

POMOC INSTYTUCJI
Poszukują pomocy w Domu Samotnej Matki, Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym. Instytucje te wspierają matki lub rodziny biologiczne w rozwiązywaniu ich problemów:
  • oferują pomoc materialną i poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne, w okresie ciąży i po urodzeniu,
  • dają schronienie kobietom spodziewającym się dziecka, w czasie ciąży oraz po urodzeniu,
  • starają się przywrócić możliwość wychowywania dzieci w rodzinach biologicznych,
  • jeśli nie jest to możliwe i taka jest decyzja rodziców, instytucje pomagają szukać innych rozwiązań:
RODZINA ZASTĘPCZA SPOKREWNIONA
Rodzice biologiczni mogą znaleźć wśród swoich bliskich osobę (np. matkę, siostrę, kuzynkę), która zaopiekuje się Ich dzieckiem przez pewien czas, jako rodzina zastępcza spokrewniona.

RODZINA ZASTĘPCZA NIESPOKREWNIONA
Rodzice mogą zdecydować, aby Ich dziecko było umieszczone w rodzinie zastępczej u obcych ludzi (rodzina zastępcza niespokrewniona), np. w Pogotowiu Rodzinnym (do roku czasu). Rodzice mogą odwiedzać dziecko, a jednocześnie wykorzystać ten czas na uregulowanie swojej sytuacji rodzinnej czy materialnej.

ADOPCJA
Matki mogą oddać dziecko do adopcji za pośrednictwem szpitala gdzie rodziły lub kontaktując się z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym (OAO). Następnie zrzekają się praw rodzicielskich do dziecka w sądzie, po upływie 6 tygodni od urodzenia. Takie postępowanie daje dziecku szansę na natychmiastową adopcję. OAO pomagają w procedurze prawnej, zmierzającej do ustanowienia nowej rodziny dla dziecka. Ponadto dobierają, sprawdzają i przygotowują odpowiednich kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych.

ADOPCJA ZE WSKAZANIEM
Oddając dziecko do adopcji, rodzice biologiczni mogą, w wyjątkowej sytuacji, wskazać rodziców adopcyjnych.

PLACÓWKA
Rodzice mogą napisać podanie o przyjęcie dziecka do Placówki, np. do Domu Dziecka dla Małych Dzieci.

ABORCJA
Aborcja to dramat przerwanego życia. To dramat matki i całej rodziny. Depresja, popadanie w nałogi, myśli samobójcze, powikłania po dokonanej aborcji - to tylko nieliczne z wielu dolegliwości obserwowanych u kobiet, które usunęły ciążę. Aborcja jest rodzajem przemocy wobec siebie. Jest wbrew naturze i szkodzi kobiecie.