STRONA GŁÓWNA
Mity o adopcji


"Jeśli kobieta raz ujawni zamiar oddania dziecka do adopcji, nie może się już wycofać" - FAŁSZ
Zmiana decyzji o oddaniu dziecka do adopcji jest możliwa aż do chwili zrzeczenia praw rodzicielskich przed sądem. Mimo wcześniejszych deklaracji o oddaniu dziecka, kobieta może je z powrotem przyjąć i wychowywać w swojej rodzinie.

"Matka, która oddała dziecko to wyrodna matka." - FAŁSZ
Matka, która decyduje się urodzić niechciane przez siebie dziecko to kochająca matka. Wybiera życie i zasługuje na największy szacunek. Może oddać je do adopcji lub skorzystać z innych form opieki zastępczej, jeśli tego wymaga jej sytuacja życiowa. Jej decyzje pełne są heroizmu.

"Nie ma różnicy, czy matka zrzeknie się praw rodzicielskich, czy też porzuci dziecko." - FAŁSZ
Jeżeli matka biologiczna zrzeknie się dziecka w sądzie po 6 tygodniach od jego urodzenia, to dziecko najszybciej trafia do nowych rodziców. Jeśli matka je porzuci, to stwarza zagrożenie dla jego życia i zdrowia. Dziecko porzucone ma nieuregulowaną sytuację prawną. Z tego powodu skazane jest na długotrwały pobyt w domu dziecka - aż do czasu pozbawienia rodziców praw rodzicielskich. Rodzicom nieznane są losy dziecka.

"Rodzice adopcyjni ukrywają przed dzieckiem fakt adopcji albo źle mówią o jego rodzicach biologicznych." - FAŁSZ
Obecnie adopcja nie jest już owiana tajemnicą. Rodzice adopcyjni informują dzieci o adopcji, ucząc je szacunku do rodziców biologicznych. Informują ponadto o możliwości poznania rodziny biologicznej.

"Dziecko oddane do adopcji nigdy nie pozna swoich korzeni." - FAŁSZ
Po osiągnięciu pełnoletności osoba adoptowana może, na własną prośbę, uzyskać dane o swoim pochodzeniu i skontaktować się z rodziną biologiczną.