STRONA GŁÓWNA
Jak oddać dziecko do adopcji


Adopcja - inaczej przysposobienie - przyjęcie przez rodzinę obcego dziecka i uznanie wobec niego wszelkich praw i obowiązków, jak wobec własnego.

Dziecko zyskuje także prawa w stosunku do krewnych swoich nowych rodziców, a zrywają się wszelkie więzi z rodziną biologiczną. Dziecko przyjmuje nazwisko rodziców, którzy je przysposobili, a na ich prośbę może mieć zmienione także imiona.

Oddanie dziecka do adopcji, czyli zrzeczenie, zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym art. 1191 § 1 k.r.o) to wyrażenie zgody przez rodziców biologicznych na przysposobienie dziecka bez wskazywania osoby przysposabiającego.

Wyrażenie zgody na adopcję dziecka w przyszłości bez wskazywania osoby przysposabiającego oznacza, że nie będziesz znała nazwiska ani adresu rodziców adopcyjnych.

Jeśli podjęłaś decyzję:

Decyzję o zrzeczeniu możesz podjąć przed porodem bądź bezpośrednio po nim, jednak przysługują Ci 43 dni od porodu na ostateczną decyzję. W tym czasie możesz bez żadnych konsekwencji, pomimo wcześniejszej deklaracji, zabrać dziecko do domu.
 1. Możesz zgłosić się do Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego, gdzie po rozmowie z pracownikiem i wstępnej deklaracji o oddaniu dziecka do adopcji wyrażasz zgodę na to, aby po urodzeniu dziecko przebywało na Oddziale Pre-adopcyjnym lub w Rodzinie Zastępczej do czasu złożenia zrzeczenia w Sądzie.
 2. W szpitalu możesz złożyć pisemne oświadczenie, że pozostawiasz tam dziecko.
 3. Dziecko musi mieć wyrobiony akt urodzenia. Potrzebny będzie Twój dowód osobisty i akt małżeństwa, (jeśli jesteś mężatką) lub akt urodzenia, (jeśli jesteś panną). Gdy jesteś zdecydowana na oddanie dziecka możesz poprosić w USC o nie meldowanie dziecka pod Twoim adresem. Jeżeli wahasz się jeszcze z podjęciem decyzji nadaj dziecku imię, jeśli tego nie zrobisz - imię nada urzędnik.

  Pamiętaj, na tym etapie możesz bez żadnych konsekwencji zmienić zdanie.

 4. Po upływie 43 dni od porodu dokonuje się zrzeczenia.
  • Zrzeczenia dokonuje się przed Sędzią Sądu Rodzinnego w swoim miejscu zamieszkania lub pobytu.
  • Należy mieć przy sobie dowód osobisty i akt urodzenia dziecka.
  • Jeżeli jesteś panną, wdową lub rozwódką (dłużej niż rok) i żaden mężczyzna nie uznał Twojego dziecka - zgodę na adopcje wyrażasz sama.
  • Jeśli jesteś zamężna, w separacji, rozwiedziona krócej niż rok - zgodę musisz wyrazić wraz z mężem (nawet, jeśli mąż nie jest ojcem biologicznym dziecka).
  • Wyrażenie zgody na adopcje dziecka nie może odbywać się pod przymusem.
  • W czasie dokonywania zrzeczenia nie można być pod wpływem alkoholu i innych środków zmieniających świadomość.

 5. Zgodę na adopcję można odwołać (również w Sądzie) do momentu wpłynięcia do sądu wniosku o przysposobienie dziecka.